Cutter-1

دستگاه کاتر پلاتر این قابلیت را دارد که انواع نوشته ، طرح و آرم را روی  روزرنگ و شبرنگ برش بدهد.

این دستگاه قابلیت برش تصاویر خطی در نرم افزار هایی که خروجی خطی دارند؛ را دارا می باشد.

همچنین از کاتر پلاتر برای برش لیبل ها  نیز استفاده می شود.