این نوع برچسب ها بی رنگ بوده و چاپ روی آن ها ازهر دو طرف قابل رویت می باشد.

این لیبل ها برحسب تیراژ ، اندازه و نیاز مشتری در 2 مدل زیر قابل چاپ می باشد:

1-لیبل شیشه ای بدون پوشش رنگی

2-لیبل شیشه ای همراه با پوشش رنگی

این نوع لیبل ها بیشترین مصرف را در صنعت حمل و نقل عمومی دارند و غالباً روی شیشه اتومبیل ها چسبیده می شوند.

این نوع لیبل نیز مقاومت بالایی در برابر رطوبت دارد.