متریال مصرفی در این نوع برچسب وینیل و روزرنگ می باشد؛در نتیجه این لیبل مقاومت بسیار خوبی در برابر رطوبت دارد.

این نوع لیبل در دو نوع براق و مات تولید می گردد.