این نوع لیبل ها در دو نوع مات و براق بر اساس سفارش مشتری در هر رنگ و طرحی قابل تولید است.

لازم به ذکر است که این نوع برچسب مقاومت کمی در برابر رطوبت دارد.