این نوع لیبل ها همانند یک لایه نازک گچ روی محصول چسبیده می شوند و در صورت تلاش برای کندن ، خرد می شوند. به همین دلیل این نوع برچسب ها در مباحث امنیتی و گارانتی بیشترین کارایی را دارند.

به دلیل خاصیت خرد شوندگی و چسبندگی بالا  میتوان از این نوع برچسب ها به جای برچسب اموال نیز استفاده کرد.