با توجه به پیشرفت صنایع و استفاده مختلف از دستگاه های دیجیتال، نیاز به تولید پلی کربنات حس می شود.

این پنل ها در دستگاه های الکترونیکی ، مهندسی پزشکی و… بیشترین کاربرد را دارند و میتوانند درجه حرارت غیر مستقیم را تحمل نمایند.

این نوع لیبل ها در دو نوع مات و براق قابل ارائه می باشد.