نوعی کاغذ پشت چسبدار پی وی سی است که به دلیل مقاومت در برابر رطوبت؛ مناسب نصب روی انواع  ماشین،اتوبوس،شیشه های فروشگاهها و … می باشد.

خاصیت مهم دیگر وینیل این است که در صورت عدم نیاز، به راحتی قابل کندن و برداشتن از روی سطوح چسبیده شده می باشد.