با توجه به زندگی شهری  و مشکلات روحی انسان ها استفاده از المان های آرامش بخش در دکوراسیون داخلی امری مناسب است.

 سقف آسمان مجازی با توجه طرح های به طبیعت گرا و آرام بخشی که دارد با اقبال فراوانی در دنیا مواجه شده است.

این نوع سقف علاوه بر تصویر از نظر نور پردازی شیوه ای جدید را در صنعت دکوراسیون داخلی به وجود آورده است.