افست نوعی از چاپ است که امروزه به طور گسترده برای چاپ انواع لیبل،بروشور،کاتالوگ،پوسترو…با تیراژ و کیفیت بالا چاپ شود،مورد استفاده قرار میگیرد.