شامل چاپ روی کلیه متریال های پشت چسبدار در اندازه های متفاوت و همچنین لیبل می باشد.