مش همانند وینیل نوعی کاغذ پشت چسبدار پی وی سی است که دارای سوراخ های ریزی می باشد و موارد استفاده از آن عموما روی شیشه مغازه ها و شرکت ها و… است.

خاصیت مهم وینیل است که به دلیل وجود سوراخ های ریز،مانع از عبور نور نمیشود و دید شیشه از داخل کور نمی شود.